Jobczyk Krystian
PDF Drukuj Email
47(2011)3 - ArtykułyKrystian Jobczyk

"Skolemizacja" języka a pluralizm interpretacji

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł prezentuje rodzaj krytycznej refleksji w związku z dyskusją na temat twierdzenia Skolema-Löwenheima, jaka toczyła się między J. Życińskim i A. Lemańską. Dyskusja ta miała miejsce na stronach Studia Philosophiae Christianae w latach 1986-1988 i koncentrowała się wokół pytania o granice ekstrapolacji twierdzenia Skolema-Löwenheima poza domenę teorii sformalizowanych. Autor zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy "ekstrapolacyjnym optymizmem" Życińskiego a "ekstrapolacyjnym sceptycyzmem" Lemańskiej.

 

 
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Prace przeglądoweKrystian Jobczyk

Twierdzenie Gödla a wiara i rozum – czyli w poszukiwaniu nowych uzasadnień

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Celem artykułu jest próba wyartykułowania podobieństwa pomiędzy racjonalnością nauk formalnych, a racjonalnością religijnego dyskursu. Na podobieństwo to naprowadza twierdzenie Godla i analiza sposobu uznania tego twierdzenia i jego konsekwencji. Okazuje się, że w odniesieniu do tego twierdzenia w nad wyraz silny sposób racjonalność typu dedukcyjnego łączy się z aktami wiary, np. w niesprzeczność arytmetyki Peano. To wzajemne przenikanie się pierwiastków racjonalnych i nie-racjonalnych upodabnia więc (po części przynajmniej) sferę racjonalności matematycznej do sfery rozważań religijnych.

 

 
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Recenzje

 

Krystian Jobczyk

R. Kozłowski, Wewnętrzny nauczyciel człowieka. Eseje z teologii egzystencjalnej, Warszawa 2008

  • język publikacji: polski


Fragment:

Zbiór esejów "Wewnętrzny nauczyciel człowieka" – wbrew swojemu podtytułowi – to zbiór miniesejów filozoficznych, napisanych w duchu rozwijanego obecnie personalizmu historycznego – nurtu poszukiwań zapoczątkowanego przez ks. prof. Czesława Bartnika. Choć eseje te są dziełem najpłodniejszego bodaj ucznia Bartnika (bliskiego naukowo swojemu mistrzowi), trudno określić je jako utrzymane wyłącznie w tym jednym, personalistycznym nurcie badań. Są raczej ekspresją własnych filozoficznych poszukiwań autora, który dla wydobycia specyfiki dynamizmu osoby posługuje się kategoriami i metodami opisu zaczerpniętymi z filozofii dialogu w wersji Tischnera, Levinasa czy Bubera. Nieobce są mu także metodyka i rozwiązania protestanckiego teologa Paula Tillicha.

 
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Sprawozdania

Krystian Jobczyk

Sprawozdanie z konferencji: Kontrowersje wokół człowieka. Mózg-psychika: Dylematy współczesnej filozofii medycyny

  • język publikacji: polski


Fragment:

Dnia 12. maja 2010 w murach nowowybudowanego Centrum Badań Interdyscyplinarnych UKSW na Młocinach odbyła się trzynasta już konferencja z cyklu Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, zorganizowana przez Sekcję Filozofii Przyrody. Tym razem tematyka spotkania oscylowała wokół zagadnienia współzależności mózgu i psychiki w perspektywie współczesnej filozofii medycyny, co znalazło swój wyraz w tytule konferencji: Mózg-Psychika: Dylematy współczesnej filozofii medycyny. Pomimo zrozumiałych trudności z filozoficzno-naukowym opisem i wyjaśnieniem tej złożonej zależności – na co zwróciła uwagę w słowie wstępnym prof. Anna Latawiec – autorzy referatów zdołali naświetlić omawiane zagadnienie od strony medycznej, historyczno-filozoficznej, jak i społecznej.