Jastrzębski Andrzej
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Prace przeglądoweAndrzej Jastrzębski

Dwie wizje człowieka? Porównanie koncepcji bytu ludzkiego Bordena Parkera Bowne’a i Mieczysława Alberta Krąpca

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie dwóch koncepcji człowieka o zupełnie różnym rodowodzie filozoficznym, które łączy wspólne odniesienie do prawd chrześcijańskich. Pierwsza jest reprezentowana przez metodystycznego filozofa ze Stanów Zjednoczonych, B. P. Bowne’a, a druga, powstała na łonie polskiego katolicyzmu, jest reprezentowana przez zmarłego niedawno M. A. Krąpca.

Analiza powyższych koncepcji człowieka ma przyczynić się do lepszego zrozumienia konsekwencji, jakie wynikają z przyjęcia odmiennych podstaw do rozumienia człowieka. Jednych pochodzących z filozofii idealistycznej (osoba jako relacja), a drugich z filozofii realistycznej (osoba jako substancja) w przypadku, gdy obie mają służyć temu samemu celowi: obronie godności osoby ludzkiej poprzez ukazanie jej transcendencji wobec świata materialnego.