Kobyliński Andrzej
PDF Drukuj Email
50(2014)3 - Etyka społeczna w życiu publicznym

Andrzej Kobyliński

Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Chrześcijańskie wspólnoty charyzmatyczne stanowią prawdopodobnie najbardziej żywy i najszybciej rozwijający się ruch religijny obecnego stulecia, który ogarnął już cały świat. Żadna inna gałąź chrześcijaństwa nie rosła szybciej niż grupy zielonoświątkowe, zwłaszcza na półkuli południowej. Trzeba rozumieć genezę i rozwój ruchu zielonoświątkowego oraz dostrzegać implikacje etyczne tego procesu. Właściwa interpretacja bardzo złożonego fenomenu pentekostalizacji wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Potrzeba diagnozy o charakterze socjologicznym czy kulturowym, ale przy głębszej analizie tego zjawiska nie może także zabraknąć wkładu poznawczego takich dyscyplin naukowych, jak filozofia religii, antropologia, etnografia, teologia, filozofia Boga czy etyka.

 

 
PDF Drukuj Email
50(2014)2 - Recenzje i Sprawozdania

Andrzej Kobyliński

Vittorio Possenti, Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2012

  • język publikacji: polski


Fragmenty

Książka "Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?" ("Nihilizm prawny. Ostatnie słowo?") stanowi zwieńczenie kilkudziesięciu lat badań tego autora nad dwoma połączonymi ze sobą fenomenami prawa i nihilizmu. (...) Obecnie prezentowana książka na temat nihilizmu prawnego jest więc podsumowaniem długiego namysłu filozoficznego, prowadzonego przez Possentiego na przestrzeni ostatnich 30 lat, nad wpływem nihilizmu na kondycję prawa i rozumienie jego istoty.

 

 
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - Sprawozdania

Andrzej Kobyliński

Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium z cyklu Dziedzictwo współczesnej Etyki, UAM - 10.12.2008

  • język publikacji: polski


Fragment:

10 grudnia 2008 roku w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu miało miejsce Międzyuczelniane Seminarium z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki. Spotkanie poświęcono dwom wielkim myślicielom XX wieku: Martinowi Heideggerowi i Emmanuelowi Levinasowi. Otwarcia seminarium dokonał prof. UMK dr hab. Krzysztof Stachewicz, który podkreślił, że spotkanie w Poznaniu stanowi kontynuację cyklu konferencji rozpoczętego przez prof. UKSW dr hab. Ewę Podrez oraz przez prof. UKSW dr hab. Ryszarda Monia w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. W ramach tego projektu poświęconemu dziedzictwu współczesnej etyki miały miejsce w UKSW w Warszawie trzy konferencje: Arystoteles dzisiaj (2005); Hume dzisiaj (2006); Kant i Pascal dzisiaj (2007). Pierwsze spotkanie w wymiarze międzyuczelnianym odbyło się wiosną 2008 roku w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu i było poświęcone Sorenowi Kierkegaardowi.