Haft-Szatyńska Marta
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - Sprawozdania

Marta Haft-Szatyńska

Sprawozdanie z konferencji: Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, UKSW - 19.03.2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Konferencja naukowa pt. Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce została zorganizowana przez Sekcję Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i odbyła się w nowym gmachu UKSW, gromadząc pracowników naukowych oraz licznych studentów. Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza, prowadzona przez prof. dr hab. Wiesława Wójcika (PAN), dotyczyła problemów etycznych poruszanych przez Tadeusza Stycznia i Tadeusza Ślipkę, druga skupiona była przede wszystkim wokół myśli Józefa Tischnera i była prowadzona przez ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego (prof. KUL), który zainicjował bardzo ciekawą dyskusję.