Perzyński Andrzej
PDF Drukuj Email
46(2010)1 - Recenzje

 

Andrzej Perzyński

P. Wierzbicki, Zapis świata. Traktat metafizyczny, Warszawa 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

Gdy człowiek uświadomi sobie wielkość, złożoność, piękno, jak również niedoskonałość i ułomność świata, w którym żyje, ogarnia go niepohamowane pragnienie szukania odpowiedzi na niekończące się pytania wynikające z takiego stanu rzeczy. Istnienie miliardów galaktyk przemierzających przestrzenie kosmiczne, mikroelementów nie dających się spostrzec ludz-kiemu oku, istnienie tego wszystkiego, co jest pomiędzy makro i mikrokosmosem, całej mi-sternie utkanej substancji bytu, a przede wszystkim samego człowieka będącego centrum wszechświata zdumiewa, zachwyca, zapiera dech, budzi respekt, uczy pokory, ale też zapala chęć odkrywania tajemnicy. Dlaczego istnieje to wszystko, co mogłoby nie istnieć? Co jest źródłem owego istnienia? Dlaczego wszechświat jest taki, a nie inny? Czym jest istnienie, czym natura bytu?

 
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - Recenzje

Andrzej Perzyński

Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków 2008

  • język publikacji: polski


Fragment:

Już Arystoteles w IV w. przed Chrystusem był głęboko przeświadczony, że każda wiedza, bez wyjątku, to wielka wartość i niezwykłe bogactwo, to piękno, którego osiągnięcie warte jest żmudnej pracy, wyrzeczeń, podejmowanych trudów. Ów starożytny myśliciel twierdził także, iż z różnych względów wartość jednej dziedziny wiedzy przenosimy nad inne. Kierując się upodobaniami, ciekawością, zdumieniem czy podziwem wywołanym przedmiotem poznania, decydujemy się na zgłębianie tej, a nie innej dyscypliny naukowej.