Perzyński Andrzej
PDF Print Email
46(2010)1 - Reviews

Andrzej Perzyński

P. Wierzbicki, Zapis świata. Traktat metafizyczny, Warszawa 2009

  • language: Polish

 
PDF Print Email
45(2009)1 - Reviews

Andrzej Perzyński

Roman Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków 2008

  • language: Polish