Karaś Karolina
PDF Drukuj Email
46(2010)2 - Recenzje

 

Karolina Karaś

Leszek Kołakowski, Herezja, Kraków 2010

  • język publikacji: polski


Fragment:

Najnowsza, wydana pośmiertnie książka Leszka Kołakowskiego zatytułowana Herezja stanowi zbiór wypowiedzi, wykładów autora przygotowanych dla Radia Wolna Europa i wygłoszonych w latach 1982 -1983. Autor już na wstępie wyjaśnia, że jego celem nie było jednak stworzenie kompendium wiedzy na temat tytułowego zagadnienia. Co więc stanowiło motywację Kołakowskiego podjęcia tego tematu w szczególnych czasach politycznych i społecznych przemian, w niezwykle znamiennym dla tego okresu historycznego medium?

 
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - Recenzje

Karolina Karaś

Zygmunt Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007

  • język publikacji: polski


Fragment:

Problem kryzysu współczesnej kultury i społeczeństw jest jednym z najczęściej poruszanych tematów przez myślicieli postmodernistycznych. W zależności od dziedzin, w ramach których refleksje te są snute, autorzy w różnoraki sposób definiują pojęcie kryzysu i proponują także odmienne wobec niego środki zaradcze. Wydaje się jednak, że tym, co łączy wywody naukowców na ten temat, jest założenie, iż ów kryzys związany jest z erozją tradycyjnych wartości we współczesnym świecie, a konsekwencją tego jest powstanie nowego porządku, nie do końca o pozytywnym charakterze.