Dziuba Andrzej
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - Recenzje

Andrzej F. Dziuba

Marguerite A. Peeters, La mondialisation de la revolution culturelle occidentale. Concepts-clefs, mecanismes operationnels, (bmw) 2007

  • język publikacji: polski


Fragment:

Współczesne przemiany cywilizacyjne dokonują się niezwykle szybko. Znaczna część ludzkości jednak nie korzysta twórczo z ich pozytywnych skutków i owoców. Zjawiska i procesy składające się na owe przemiany przebiegają niekiedy poza wyraźną kontrolą wielu ludzi. Ich bogactwo oddziaływania także jest trudne do syntetycznego poznania i objęcia. Dlatego też zawsze z dużym oczekiwaniem sięga się po prace, które podejmują się prób dokonania pewnego oglądu, syntezy czy bardziej pogłębionej analizy aktualnych zjawisk kulturowych. W nurt ten wpisuje się najnowsza praca Marguerite A. Peeterson. Jest ona autorką m.in. "The New global ethic. Challenges for the Church" oraz wielu tekstów na stronie internetowej www.aei.org. Prezentowana praca ukazała się ramach publikacji Institut pour une Dynamique de Dialogue Interculturel asbl.

 
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - Recenzje

Andrzej F. Dziuba

Romuald Piekarski. Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót, Gdańsk 2007

  • język publikacji: polski


Fragment:

Jednym ze szczególnych przejawów aktywności społecznej człowieka jest jego zaangażowanie w życie polityczne. Życie polityczne angażuje osobę w specyficzny sposób, a jednocześnie – do pewnego stopnia – nawet determinuje dalsze kształtowanie się osobowości. Nie znaczy to jednak, że zaangażowanie takie narusza samą wolność osobową. W długiej drodze analizy tego fenomenu jawi się wielokrotnie pytanie o cnoty polityczne, w nich bowiem próbuje się rozpoznać osobowe zaangażowanie konkretnego polityka. Te cnoty można uważać za faktory charakteryzujące daną osobę. Temu zagadnieniu poświęcił też uwagę Machiawelli – postać uznawana w dziejach politologii za szczególną. W tym kontekście ze szczególnym zainteresowaniem sięga się do prac odnoszących się do tego autora.