Turek Józef
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - VIII Polski Zjazd Filozoficzny - Filoz. Przyrody

Józef Turek

Problem wyboru najlepszego wyjaśniania filozoficznego faktów naukowych

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł podejmuje dyskusję wyboru najlepszego spośród możliwych wyjaśnień filozoficznych faktów naukowych. Dyskusja ta obejmuje zarówno stosowane w tym wyborze kryteria, jak i możliwości dokonania w miarę obiektywnego i zasadnego wyboru. Wśród stosowanych w tym względzie kryteriów wskazuje się z jednej strony na metodologiczne warunki poprawnego wyjaśniania, a z drugiej na epistemiczne i pozaepistemiczne kryteria takiego wyboru. Z racji jednak jakościowego charakteru tych kryteriów, a także dużej ich różnorodności i zrelatywizowania do konkretnej sytuacji badawczej wybór najlepszego spośród możliwych wyjaśnień filozoficznych faktów naukowych nie jest jednoznacznie określony i w konsekwencji narażony na wpływy czynników pozaepistemicznych, subiektywnych.