Łukasik Andrzej
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - VIII Polski Zjazd Filozoficzny - Filoz. Przyrody


Andrzej Łukasik

Atomizm dawniej i dziś. O niewspółmierności ontologicznej klasycznego i kwantowo-mechanicznego pojęcia elementarnych składników materii

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie klasycznego i kwantowomechanicznego pojęcia elementarnych składników materii. Atomizm, który powstał jako spekulatywna metafizyka stał się współcześnie powszechnie przyjętą teorią przyrodniczą. Rozwój fizyki w XX wieku może być więc potraktowany jako spektakularne potwierdzenie atomizmu. Jednakże zmiany i trudności pojęciowe, jakie spowodowała mechanika kwantowa, prowadzą do wniosku, że ontologiczny model świata klasycznego atomizmu okazał się nieadekwatny. Atomy (i cząstki elementarne) nie są atomos – niepodzielnymi, doskonale sztywnymi, niezmiennymi i niezniszczalnymi (wiecznymi) cząstkami materii. Klasyczne i kwantowomechaniczne pojęcie elementarnych składników materii okazują się niewspółmierne (w ontologicznym sensie).