Leciejewski Sławomir
PDF Drukuj Email
45(2009)1 - VIII Polski Zjazd Filozoficzny - Filoz. Przyrody


Sławomir Leciejewski

Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Zastosowanie komputera w laboratoryjnych układach badawczych prowadzi na ogół do znacznego zwiększenia możliwości pomiarowych. Komputer pozwala na prowadzenie pomiarów w sposób nieprzerwany przez długi czas, analizę dowolnej liczby danych doświadczalnych napływających z dużą szybkością i jednocześnie kontrolę wielu urządzeń laboratoryjnych. Dane wprowadzone do pamięci komputera poddawać można dowolnemu przetwarzaniu, między innymi cyfrowej redukcji szumów, filtracji czy uśrednianiu. Ułatwiony jest proces znajdowania widma sygnału, dopasowania rezultatów pomiarowych do przewidywań teoretycznych, analizy statystycznej. Analizę danych doświadczalnych można przeprowadzić w trakcie pomiaru i na bieżąco wpływać na warunki doświadczenia.

W przypadku eksperymentu wykorzystującego współczesne techniki informatyczne mamy do czynienia z trzema wzajemnie na siebie oddziałującymi czynnikami: eksperymentatorem (P) projektującym eksperyment i interpretującym jego wyniki, badanym obiektem (O), tj. przedmiotem badań doświadczalnych oraz z tym, co pośredniczy pomiędzy P i O, tj. z systemem automatyzacji badań doświadczalnych (abd), którego częścią może być tzw. komputerowe wspomaganie badań doświadczalnych (kwbd).

W artykule omówiona jest specyfika współczesnego sposobu eksperymentowania, która wynika z coraz powszechniejszego stosowania technik informatycznych. Wpływa ono na zmianę relacji pomiędzy podmiotem eksperymentu (P) a jego przedmiotem (O), co wywiera wpływ na wyniki badań przeprowadzanych z użyciem komputerów.