Kognitywistyka
1 Czy maszyny, które ogrywają nas w szachy, myślą? Anna Wójtowicz
2 Dynamiczny model umysłu Robert Piłat
3 Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem Andrzej Stępnik
4 Leki psychotropowe drogą do zrozumienia połączenia między umysłem a mózgiem Sławomir Murawiec
5 Polska tradycja w filozofii i psychologii świadomości Jerzy Bobryk
6 [rec.] Maria Piesko, Nieobliczalna obliczalność, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2011, ss. 216 Bożena Czernecka-Rej