Estetyka
1 Heidegger and Merleau-Ponty: art and the bodily emergence of meaning Gustavo Gomez Perez
2 Heidegger and the finitude of the work of art Alexandra Morrison
3 Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej i ich poznawanie Wiesława Tomaszewska
4 Poetizing and the question of measure Christopher Yates
5 Reflections on poetic work: Heidegger and Ricoeur Timo Helenius