Filozofia matematyki
1 Matematyczność czy matematyzowalność przyrody? Anna Lemańska
2 Prawda a matematyka Anna Lemańska
3 Presupozycje w matematyce Krzysztof Wójtowicz
4 Teoria obliczeń kwantowych – argument w sporze o aprioryczny status matematyki? Krzysztof Wójtowicz