Filozofia języka
1 Znaczenie językowe jako fragment pojęciowego modelu świata Marek Maciejczak
2 Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi. Semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji Janina Buczkowska