Słowo kluczowe: racjonalność przekonań religijnych