SPCh 47(2011)1

Czcigodnemu Księdzu Profesorowi Edmundowi Morawcowi
- wieloletniemu prorektorowi ATK w Warszawie,
prodziekanowi Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej,
kierownikowi Katedry Metafizyki,
wybitnemu filozofowi, nauczycielowi,
wychowawcy wielu pokoleń studentów ATK oraz
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -
dwa pierwsze numery 2011 roku Studia Philosophiae Christianae
ofiarują
Przyjaciele, Koledzy i Uczniowie