Z dydaktyki filozofii

1 O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii i etyki Aldona Pobojewska
2 Czy w nauczaniu filozofii obowiązują paradygmaty ideologiczne? Maciej Woźniczka
3 Wychowywanie do wartości - opinie nauczycieli o edukacji etycznej i etyce w szkole Danuta A. Michałowska
4 Wychowanie do nieposłuszeństwa. O roli filozofii i etyki w polskiej szkole Maria Łojek-Kurzętkowska
5 Nowa podstawa programowa nauczania filozofii a modyfikacja celów dydaktycznych i sposobów ich realizacji Marcin Szymański