Etyka społeczna w życiu publicznym

Artykuły prezentowane w tym numerze są pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich", która została zorganizowana 15 maja 2013 roku przez Sekcję Etyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.
1 Morality and justice in social life Helena Hrehovà
2 Different models of justice as a basic category of social life Anna Drabarek
3 Sociability as a virtue in multicultural public life. Personal arethology and axiology in practice Katarína M. Vadíková
4 Etyka cnót w kontekście ogólnej koncepcji badań moralnych Alasdaira MacIntyre’a Wojciech Wierzejski
5 Ethical dimensions of digital age Eva Orbanová
6 Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa Andrzej Kobyliński
7 Academic versus practical (How to balance the theoretical and the applied in the postmodern situation) Zuzana Žilová
8 Ecosophy and the New Age movement in the transmodern society Radka Gábrišová
9 Wykluczenie społeczne oczami filozofa i aktywisty – Jan Patočka i o. Józef Wrzesiński Maria Jarmuszczak
10 The moral context of Solzhenitsyn’s ideas Igor Strýček
11 Reigns without justice (regna sine iustitia) Branislav Čaniga