Artykuły

1 O przedmiocie badań informatyki Izabela Bondecka-Krzykowska
2 Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi. Semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji Janina Buczkowska
3 In search of understanding: Can science and theology both contribute to a coherent worldview? Grzegorz Bugajak
4 Refleksja w Husserlowskiej teorii świadomości Marek Maciejczak
5 Etyka dotyku. Aspekty etyczne wykorzystywania dotyku w praktykach terapeutycznych Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
6 „Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych Konrad Szocik
7 Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej i ich poznawanie Wiesława Tomaszewska