Artykuły

1 Matematyczność czy matematyzowalność przyrody? Anna Lemańska
2 Znaczenie refleksji historycznej dla współczesnej filozofii przyrody. Zarys przykładowego programu badawczego Paweł Polak
3 Myśl etyczno-medyczna Władysława Biegańskiego (1857-1917) Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
4 Towards leibnizian possibility. Formal frame of modal theory of individual concepts Kordula Świętorzecka
5 Uwagi polemiczne do koncepcji kosmosu chtonicznego Jakub Dziadkowiec
6 Uroki świata tellurycznego, czyli o korekcie kosmosu chtonicznego Zenon Roskal