Artykuły

1 Miracle, coincidence, and supernatural cause David Corner
2 Kryterium prostoty w kosmologiach dedukcyjnych Dariusz Dąbek
3 W obronie tak zwanych „pragmatycznych” uzasadnień probabilizmu Patryk Dziurosz-Serafinowicz
4 Czy Awerroes był awerroistą? Piotr Kaczmarek
5 Antropologiczne aspekty idei globalizacyjnych w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego Szymon Kolwas
6 Causation and intensionality in Aristotelian logic Srećko Kovač
7 Stan badań nad źródłami myśli Hildegardy z Bingen Bartosz Wieczorek