Etyka z inspiracji chrześcijańskiej

Dział zawiera artykuły przygotowane w związku z konferencją "Styczeń-Ślipko-Tischner. Etyka z inspiracji chrześcijańskiej", która odbyła się w marcu 2012 r. w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie.
1 Ważność rzeczowej problematyki etycznej. Słuszność diagnozy dokonanej przez Tadeusza Stycznia? Ryszard Moń
2 „Wolność w prawdzie” czy „wolność z prawdy”? Tischner i Styczeń o encyklice "Veritatis Splendor" Adam Cebula
3 Godność jako podstawa (aksjologiczno–normatywna) relacji międzyosobowych w ujęciu księdza Tadeusza Ślipki Ewa Podrez
4 Znaczenie innego w doświadczeniu wartości Karolina Rozmarynowska
5 Pożądania, potrzeby, pragnienia – refleksja inspirowana poglądami Józefa Tischnera Grzegorz Grzybek
6 Józef Tischner w sporze o społeczną naturę człowieka. 'Homo sovieticus' a 'homo solidaritus' Paweł Nierodka
7 Dlaczego personalizm nie jest i nie może stać się filozofią niedzielnego popołudnia Anna Drabarek