Artykuły

1 Egzystencjalne podstawy prawa naturalnego według Mieczysława A. Krąpca Tomasz Duma
2 "Philosopie als Strenge Wissenschaft" a Husserlowski projekt odrodzenia filozofii Jan Krokos
3 "Common sense" jako uzasadnienie Berkeleyowskiej tezy immaterialistycznej Dariusz Kucharski
4 Źródła filozoficzne "Doktora Faustusa" Thomasa Manna Łukasz Michałowicz
5 Fenomenologiczny projekt Ludwiga Wittgensteina Michał Piekarski
6 Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a Dorota Probucka
7 Zdumienie i zachwyt. Zarys fenomenologii cudu jako zdarzenia niezwykłego Adam Świeżyński
8 Pojęcie troski we współczesnej etyce Andrzej Waleszczyński