Współczesne kontrowersje wokół duszy

Dział zawiera artykuły przygotowane w związku z konferencją "Współczesne kontrowersje wokół duszy" ("Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 14"), która odbyła się 11 maja 2011 r. w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie.
1 Problem sposobu poznania duszy ludzkiej według Kazimierza Kłósaka Kazimierz Mikucki
2 Człowiek – podmiot sam w sobie, który nie umiera całkowicie, czyli o tym, co „przeoczył” Immanuel Kant Zdzisław Kieliszek
3 Struktura człowieka w "Scivias" Hildegardy z Bingen Magdalena Otlewska
4 Czy dusza ludzka jest indywidualna? Kontrowersje wokół rozumienia duszy w starożytnym neoplatonizmie niechrześcijańskim Tomasz Stępień
5 Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem Andrzej Stępnik
6 Nieśmiertelność duszy - stara filozoficzna idea w obszarze współczesnego społeczeństwa konsumenckiego Krzysztof Śnieżyński
7 Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii Maria Urbańska-Bożek