Sprawozdania i Recenzje

1 [spr.] Sprawozdanie z konferencji 46th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, USA, 12-15 maja 2011r. Magdalena Płotka
2 [rec.] Antropologia, red. S. Janeczek, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2010 Rafał Kupczak
3 [rec.] Tadeusz Kuczyński, Istnienie Świata? Czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników?, Petrus, Kraków 2010 Sylwia Zawadzka