Nauka a utopia. Granice poznania naukowego

Dział zawiera pozostałe artykuły (ich część ukazała się w numerze 3/2011) przygotowane w związku z międzynarodową konferencją pt. "Nauka a utopia. Granice poznania naukowego", jaka odbyła się w Instytucie Filozofii UKSW.
1 Nieciągłość czasu i zmiany Johannes Czermak, Kordula Świętorzecka
2 Deskrypcje Norbert Gratzl
3 Racjonalność nauki. Racjonalność Utopii Jan Krokos
4 O przesuwaniu granic nauki. Ujęcie pragmatyczne Witold Marciszewski
5 O pojęciach asercji, wiedzy i mniemania w logice epistemicznej Edward Nieznański
6 Presupozycje klasycznej logiki. Presupozycje klasycznej fizyki Paul Weingartner
7 Presupozycje w matematyce Krzysztof Wójtowicz
8 Problem presupozycji filozoficznych i ich konsekwencji w nauce Jan Woleński
9 Utopie w etyce. Opinie potoczne, koncepcje naukowe, założenia meta-naukowe Gerhard Zecha