Artykuły

1 Zagadnienie interdyscyplinarności (kwestie metafizyczne i metodologiczne) Andrej Démuth, Slávka Démuthová
2 Aspekty terapeutyczne zastosowania filozoficznej koncepcji "żywej cielesności" w praktyce medycznej Petra Hroncová
3 "Skolemizacja" języka a pluralizm interpretacji Krystian Jobczyk