Rozprawy

1 Czy fenomenologia jest metafizyką? Jan Krokos
2 „Doświadczenie niedoświadczalnego” w filozofii liturgii Jean-Yves Lacoste’a Maciej Bała, Joanna Skurzak
3 Mistyka miłości Bożej w pismach św. Bernarda z Clairvaux Artur Andrzejuk
4 Zależności między fenomenologią a metafizyką w filozofii francuskiej Ryszard Moń
5 Wiara religijna a sąd egzystencjalny Sławomir Szczyrba
6 Przyczynek do rozmowy na temat problemu pewności Mirosław Pawliszyn
7 Struktura aktu moralnego w ujęciu Mieczysława Krąpca Antoni Karaś
8 Relacja między duszą a ciałem w ujęciu Mieczysława A. Krąpca Agnieszka Pedryc
9 Pozytywistyczne ujęcie relacji filozofii do nauk przyrodniczych Dominika Dzwonkowska
10 Religia jako więź – zwodnicza nadzieja polityki Jacek Grzybowski
11 Rola przyjaźni w wychowaniu człowieka Izabella Andrzejuk