Jubileusz Księdza Profesora Edmunda Morawca

1 Slowo Generała Zakonu Redemptorystów
2 Slowo Przełożonego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów