Rozprawy

1 Ateizm – zagrożeniem dla osoby ludzkiej Zofia Zdybicka
2 U źródeł narodzin nowożytnych ontologii Andrzej Maryniarczyk
3 Problem aksjologii religii Piotr Moskal
4 Realizm prawdy a poznawcza nośność sądów egzystencjalnych Jerzy Tupikowski
5 Modele świata w sformalizowanych systemach teodycei Edward Nieznański
6 Tożsamość a rozumienie siebie Marek Maciejczak
7 O potrzebie uprawiania filozofii klasycznej Paweł Mazanka
8 „Onegdaj w nocy Wieczność oczy me ujrzały” czyli o angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku Marta Wiszniowska-Majchrzyk
9 Muzyczność literatury: Leśmian i inni… Jan Sochoń
10 Kwestia intuicji intelektualnej w metafizyce Dariusz Piętka