Prace przeglądowe

1 Charakterystyczne elementy metafizyki Awerroesa w łacińskiej wersji jego komentarza do księgi Z Metafizyki Arystotelesa Paweł Milcarek
2 Pożądanie a intelekt według św. Tomasza z Akwinu Paweł Święcki
3 Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej Konrad Szocik
4 Nowożytny spór o abstrakcję Kazimierz Gryżenia