Mózg - psychika: współczesna filozofia medycyny

Niniejszy dział zawiera artykuły przygotowane w związku z konferencją Kontrowersje wokół człowieka. Mózg – psychika: dylematy współczesnej filozofii medycyny (Filozoficzne i naukowo – przyrodnicze elementy obrazu świata 13), która odbyła się 12 maja 2010 r. w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie.
1 Leki psychotropowe drogą do zrozumienia połączenia między umysłem a mózgiem Sławomir Murawiec
2 Karla Jaspersa projekt psychopatologii Andrzej Kapusta
3 Psyche i soma. „Co” choruje w człowieku? Jarosław Sak
4 Medykalizacja zachowań społecznych, czyli o utopii szczęśliwej duszy Jarosław Barański