Sprawozdania

1 [spr.] Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo współczesnej etyki Karolina Dominik, Łukasz Malinowski, Krzysztof Wasilewski
2 [spr.] Sprawozdanie z konferencji: Kontrowersje wokół człowieka. Mózg-psychika: Dylematy współczesnej filozofii medycyny Krystian Jobczyk
3 [spr.] Sprawozdanie z konferencji Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu Adam Świeżyński
4 [spr.] Historia, Uniwersytet, Przyszłość. Filozofia Boga i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jacek Grzybowski