Prace przeglądowe

1 Indywidualna prewencja jako istotna cecha ustroju paternalistycznego Paweł Borkowski
2 Dwie wizje człowieka? Porównanie koncepcji bytu ludzkiego Bordena Parkera Bowne’a i Mieczysława Alberta Krąpca Andrzej Jastrzębski
3 Twierdzenie Gödla a wiara i rozum – czyli w poszukiwaniu nowych uzasadnień Krystian Jobczyk
4 Kosmologia dojrzałego średniowiecza Marcin Karas