VIII Polski Zjazd Filozoficzny - Filoz. Przyrody

Na drugą część numeru składają się nadesłane artykuły zawierające treść referatów wygłoszonych na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w ramach obrad Sekcji Filozofii Przyrody. Zjazd odbył się w dniach 15-20 września 2008 r.

1 Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych Dariusz Dąbek
2 Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych Sławomir Leciejewski
3 Atomizm dawniej i dziś. O niewspółmierności ontologicznej klasycznego i kwantowo-mechanicznego pojęcia elementarnych składników materii Andrzej Łukasik
4 Genocentryczny paradygmat rozumienia przyrody i jego zasadność w R. Dawkinsa interpretacji ewolucji Anna Marek-Bieniasz
5 Problem wyboru najlepszego wyjaśniania filozoficznego faktów naukowych Józef Turek
6 Natura – cele naturalne – wartości i normy. Analiza argumentu teleologicznego w ujęciu praktycznej filozofii przyrody Zbigniew Wróblewski