Jubileusz profesora Edwarda Nieznańskiego

W pierwszej części niniejszego numeru zamieszczamy artykuły będące poszerzonymi wersjami wystąpień na międzynarodowej konferencji: W kierunku filozofii klasycznej – inspiracje i kontynuacje. Konferencja odbyła się w dniach 15-16 stycznia 2009 r. i została zorganizowana przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW dla uczczenia 70. urodzin prof. dr. hab. Edwarda Nieznańskiego.

1 O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności Anna Brożek
2 Kilka myśli o uzasadnianiu Jacek Jadacki
3 Znaczenie językowe jako fragment pojęciowego modelu świata Marek Maciejczak
4 Czy maszyny, które ogrywają nas w szachy, myślą? Anna Wójtowicz
5 Teoria obliczeń kwantowych – argument w sporze o aprioryczny status matematyki? Krzysztof Wójtowicz