Redakcja

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Rada Naukowa


Cyril Diatka (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Józef M. Dołęga (UKSW, Warszawa)
Bernard Hałaczek (UKSW, Warszawa)
Helena Hrehovà (Trnavská Universita v Trnave)
Stanisław Janeczek (KUL, Lublin)
Andrzej Kiepas (UŚ, Katowice)
Joseph Koterski (Fordham University, Nowy Jork)
Mieczysław Lubański (WSZ–SW, Warszawa)
Edmund Morawiec (UKSW, Warszawa)
Edward Nieznański (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa)
Andrzej Półtawski
Jan Sochoń (UKSW, Warszawa)
Tadeusz Ślipko
Stanisław Wszołek (UPJPII, Kraków)
Paul Weingartner (Universität Salzburg)
Gerhard Zecha (Universität Salzburg)

 

Redakcja


Redaktor naczelny: Anna Latawiec

Zastępcy redaktora: Jan Krokos, Anna Lemańska

Sekretarze: Grzegorz Bugajak, Kordula Świętorzecka


Redaktorzy językowi
Wiesława Tomaszewska (język polski)
Jansson Antmann (język angielski)