Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Adam Świeżyński

Francisco J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. z ang. P. Dawidowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

  • język publikacji: polski


Fragment:

"Gdybym miał jeszcze raz rozpocząć życie, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki (...). Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji". Ta deklaracja Karola Darwina ukazuje go nie tylko jako naukowca, człowieka oddanego badaniu przyrody, lecz również jako osobę wrażliwą na inne wymiary ludzkiego życia i człowieka uznającego potrzebę tworzenia przez ludzi rozmaitych dzieł sztuki stanowiących przejaw bogactwa ich wewnętrznego świata odczuć i doświadczeń. Warto podkreślić ten aspekt osoby jednego z najbardziej znanych uczonych, gdyż uświadamia on, że każdy człowiek posiada wiele wymiarów swej osobowości, które niekiedy nie są uwzględniane w stereotypowych opiniach i standardowych życiorysach. W konsekwencji w świadomości przeciętnego odbiorcy powstaje niekiedy obraz chłodnego, racjonalnego i bez reszty oddanego swej pracy badacza, który nie ceni sobie zbyt wysoko tego, co wymyka się naukowej empirii. Niebezpieczeństwo takiego uproszczenia i zniekształcenia dotyczy zwłaszcza najznamienitszych postaci świata nauki, do których Karol Darwin niewątpliwie jest zaliczany.