Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Jan Krokos

O filozofię troszczyć się należy

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Filozofia, która przynależy naturze człowieka, zadającego pytania o ostateczny sens świata i człowieka, domaga się troski. Na filozofach spoczywa odpowiedzialność za jakość filozofii. Zła filozofia wypiera bowiem filozofię rzetelną, a sam rozwój instytucji, czasopism i wydawnictw filozoficznych nie zabezpiecza jakości filozofii. Autor w artykule zwraca uwagę na liczne zagrożenia, na jakie natrafia filozofia w Polsce. Zarysowuje też ogólne zasady, jakie należy uwzględniać, planując badania filozoficzne. Są to: 1. akceptacja pluralizmu kierunków, metod i stanowisk, 2. przedmiotem i obszarem filozoficznych badań pozostanie sama rzeczywistość (byt), jej poznanie oraz język, 3. odwieczne filozoficzne aporie znajdą nowe ujęcie i uzasadnienie; 4. filozofia winna być rzetelnym poznawaniem swego przedmiotu w aspekcie jego ostatecznych racji i koniecznych uwarunkowań.

Słowa kluczowe: metoda racjonalność