Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Kordula Świętorzecka

Elementy klasycznej teorii zasad bytu

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Podstawowa w klasycznej metafizyce rola zasad bytu i procedur ich wyróżniania uwikłana jest w zasadniczą trudność: dla wspomnianych pojęć brakuje odpowiednio precyzyjnej charakterystyki metodologicznej. Filozof posługujący się siatką klasycznych pojęć metafizycznych skazany jest też w tym względzie na potoczne (lub utarte przez tradycję) intuicje, które z jednej strony bywają zawodne, a z drugiej ? podają w wątpliwość jakość naukową jego rozważań. Artykuł zawiera próbę uzupełnienia owego braku. W ramach prezentowanych analiz podaje się propozycje sformalizowanych ekstensjonalnych definicji zasady bytu oraz podziału bytu na zasady (z uwzględnieniem paru jego odmian: podziału powszechników i podziału indywiduum na zasady). Formułowane definicje mają charakter konstrukcyjny, jednak respektują tradycyjną charakterystykę badanych pojęć.