Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Recenzenci w latach 2013 2014

Anton Adam, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Jan Bielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Grzegorz Bugajak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dan Chitoiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

David Corner, Sacramento State University, Department of Philosophy

Martin Couniham, University of Southampton

Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Bogdan Dembiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Christian J. Feldbacher, University of Duesseldorf, Department of Theoretical Philosophy

Adam Filipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Peter Gratton, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy

Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

Jacek Grzybowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Przemysław Gut, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Helena Hrehovà, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Andrzej Kiepas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Andrzej Kobyliński

Jerzy Kopania, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Srećko Kovač, University of Zagreb, Institute of Philosophy

Małgorzata Kowalewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana, Roma

Jan Krokos, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anne Kull, University of Tartu, Faculty of Theology

Anna Latawiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Zbigniew Liana, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Piotr Łaciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Sean McGrath, Memorial University of Newfoundland, Department of Philosophy

Jacek Meller, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Gdańsk

Leon Miodoński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Edmund Morawiec

Piotr Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Roman Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Maria Nowacka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

Tereza Obolevich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Katarzyna Pachniak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Andrzej Przyłębski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Marek Rosiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Karolina Rozmarynowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Markéta Šauerová, College of Sport and Education PALESTRA, Department of Pedagogic and Psychology, Praha

Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Tomasz Stępień, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Brendan Sweetman, Rockhurst University, Department of Philosophy

Adam Świeżyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Kordula Świętorzecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Mieszko Tałasiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Michał Tempczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Filozofii

Marcin Tkaczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Roman Tomanek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Tyler Tritten, Armstrong Atlantic State University, College of Liberal Arts

Luís António Umbelino, Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras

Jakub Urbaniak, St. Augustine College of South Africa, Johannesburg

Andrzej Waleszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Maria-Magdalena Weker, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Paweł Zeidler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

Wojciech Żełaniec, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk SpołecznychRecenzenci w latach 2011 2012

o. dr hab. Stanisław Bafia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. prof. UPJPII Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. PAN dr hab. Seweryn Blandzi, IFiS PAN

dr hab. Anna Brożek, Uniwersytet Warszawski

Dr. Martin Couniham, University of Southampton

prof. dr Johannes Czermak, Uniwersytet w Salzburgu

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD, Uniwersytet Preszowski w Preszowie

ks. prof. US dr hab. Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński

Prof. Dr. Dirk Evers, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

prof. dr hab. Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski

ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. KUL dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska

PaedDr. Milan Jozek, PhD, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze

prof. UŁ dr hab. Janusz Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki

prof. UMFC dr hab. Tadeusz Kobierzycki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

prof. dr hab. Jerzy Kopania, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

ks. prof. AA dr hab. Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana

ks. dr Zbigniew Liana, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. PWr dr hab. Jerzy Machnacz, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska

ks. dr Jacek Meller, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku

prof. dr hab. Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego

prof. dr hab. Mieczysław Omyła, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Papuziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. UWr dr hab. Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

prof. dr hab. Jerzy Pogonowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski

dr hab. Przemysław Rotengruber, Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Andrzej Siemianowski

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. prof. UMK Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

prof. UW dr hab. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Teresa Zawojska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. UAM dr hab. Paweł Zeidler, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu