Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailKrystian Jobczyk

"Skolemizacja" języka a pluralizm interpretacji

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł prezentuje rodzaj krytycznej refleksji w związku z dyskusją na temat twierdzenia Skolema-Löwenheima, jaka toczyła się między J. Życińskim i A. Lemańską. Dyskusja ta miała miejsce na stronach Studia Philosophiae Christianae w latach 1986-1988 i koncentrowała się wokół pytania o granice ekstrapolacji twierdzenia Skolema-Löwenheima poza domenę teorii sformalizowanych. Autor zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy "ekstrapolacyjnym optymizmem" Życińskiego a "ekstrapolacyjnym sceptycyzmem" Lemańskiej.