Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailDariusz Piętka

Kwestia intuicji intelektualnej w metafizyce

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Artykuł przedstawia kwestię intuicji intelektualnej z semiotycznego punktu widzenia. Istnieją różne typy intuicji w filozofii: intuicja racjonalna, intuicja irracjonalna i intuicja zmysłowa. Wszystkie one są bezpośrednimi sposobami poznania. Metafizyka klasyczna stosuje intuicję intelektualną jako swoją główną metodę odkrywania i uzasadniania sądów. Głównym problemem intuicji intelektualnej jest problem intersubiektywnego podejścia do przedmiotu metafizyki. Głównym celem artykułu jest obiektywizacja i racjonalizacja intuicji intelektualnej na gruncie języka. Semantyczne pojęcie znaczenia i pragmatyczne pojęcie rozumienia są podstawowymi narzędziami wykorzystanymi do przełożenia problematyki intuicji z poziomu przedmiotowego na poziom językowy. Operacja ta pozwala spojrzeć na intuicję w sposób niepsychologiczny. Umożliwia to obiektywizację metody intuicji intelektualnej w świetle rozumienia znaczeń.