Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailPaweł Mazanka

O potrzebie uprawiania filozofii klasycznej

  • język publikacji: angielski


Streszczenie

W artykule próbuje się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto uprawiać filozofię klasyczną? Odpowiedź składa się z trzech punktów: w punkcie ukazano negatywne cechy współczesnej kultury krajów Zachodu. W punkcie drugim, pokazano sposób rozumienia filozofii klasycznej i jej rolę w przezwyciężeniu nihilizmu. W punkcie trzecim wskazano na możliwości wykorzystania filozofii w uprawianiu teologii.

Autor proponuje powrót do filozofii klasycznej w podejmowaniu próby uzdrowienia współczesnej kultury i człowieka, dlatego, że filozofia ta, poprzez akcentowanie realnej prawdy i realnego dobra, jako racji uzasadniających z jednej strony porządek poznawczy, z drugiej porządek moralny, ustawia kulturę, na bazie realizmu. Zabezpiecza również kulturę przed subiektywizmem, relatywizmem i pragmatyzmem.

W ramach tej filozofii człowiek dowiaduje się bardzo istotnej prawdy o sobie, mianowicie, że nie jest wyłącznie samą dziejowością, ma bowiem swą naturę, istotę, jest osobą. Dowiaduje się również, że nie jest absolutnym centrum otaczającego świata, że ostatecznie wyszedł i zmierza w kierunku Absolutu, który jest najwyższą Prawdą, Dobrem i Pięknem, co więcej, jest najwyższą Miłością. Ostateczny cel osobowego istnienia może być więc przedmiotem badań nie tylko teologii, ale również dobrze uprawianej filozofii.