Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailJerzy Tupikowski

Realizm prawdy a poznawcza nośność sądów egzystencjalnych

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Metafizyka klasyczna, zwłaszcza ta o proweniencji realistycznej, ma charakter maksymalistyczny. Rozumiejące wyjaśnianie świata wraz z całym jego ontycznym uposażeniem zmierza tutaj do takiego opisu, który – bazując na podstawowych ustaleniach potocznego, spontanicznego kontaktu z otaczającym kosmosem – funduje jego obraz integralny. Jest to bowiem ujęcie bazujące na pierwotnych aktach poznawczych, jakimi są sądy egzystencjalne. Zapewniają one bezpośredniość ujęcia świata takiego, jaki on rzeczywiście jest oraz stanowią nieodzowny warunek prawdy. W artykule została omówiona bezznakowa specyfika sądów egzystencjalnych, ich ontyczny charakter oraz ich funkcja pośrednika i gwaranta prawdy poznania.

Słowa kluczowe: prawda metafizyka istnienie realizm