Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailPaweł M. Święcki

Pożądanie a intelekt według św. Tomasza z Akwinu

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Przedmiotem pracy jest pożądanie i jego rola w ludzkim poznaniu intelektualnym. Analiza oparta jest na pracach św. Tomasza z Akwinu, gównie na jego "Summa Theologiae" i "Quaestiones disputatae de veritate". Rozważane są wyłącznie władze rozumnej części duszy – intelekt i wola. Według Tomasza obecność pożądania na tym poziomie nie ogranicza się do wolnych aktów woli. Pożądanie występuje także w samej strukturze owych władz – zarówno w intelekcie, jak i w woli występuje pożądanie naturalne, które skłania je do działania. Obie władze w sposób naturalny pożądają: poznania prawdy oraz przedmiotu poznania jako takiego. Są zatem trzy typy pożądania, które wpływają na akty intelektu: wolne akty woli, pożądanie naturalne woli oraz pożądanie naturalne intelektu. Ich istota, wzajemne relacje oraz ich wpływ na intelekt są omawiane. Pokazuję, że według Tomasza pożądanie naturalne intelektu woli umożliwia jakąkolwiek intelektualną aktywność.

 

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu wola intelekt