Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailPaweł Milcarek

Charakterystyczne elementy metafizyki Awerroesa w łacińskiej wersji jego komentarza do księgi Z Metafizyki Arystotelesa

  • język publikacji: polski


Streszczenie

Awerroes i Akwinata inaczej rozstrzygają problem podmiotu: o ile dla Awerroesa podmiot to szczegółowy nośnik uniwersalnej natury – to u św. Tomasza podmiotem jest istotowy nośnik przypadłości. Obie te metafizyki mają źródła w tekstach Arystotelesa.

Dla Awerroesa ośrodkiem jego arystotelizmu są wypowiedzi Arystotelesa z jego najpóźniejszego okresu, w którym to forma-quidditas jest „substancją pierwszą”. Tymczasem św. Tomasz wyżej ceni wczesnego Arystotelesa, autora "Kategorii", z prymatem przyznanym w nich jednostkom jako substancjom pierwszym.