Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Adam Świeżyński

Sprawozdanie z konferencji Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu

  • język publikacji: polski


Fragment:

W dniach 13 i 14 października 2009 roku w budynku Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Sekcję Filozofii Przyrody UKSW konferencja pt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu".

Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca 13 października 2009 roku 10. rocznica śmierci ks. prof. dra hab. Kazimierza Kloskowskiego, wykładowcy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (dawniej ATK) oraz prorektora ATK i UKSW. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora wpisała się na trwałe w polskie doświadczenie współpracy między uczonymi reprezentującymi różne dziedziny poznania: przyrodoznawstwo, filozofię i teologię.